Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 YOUR | physical coach , KvK Arnhem 09.16.98.94 in deze voorwaarden verder aangegeven door YOUR | physical coach.

1.2 U heeft een overeenkomst afgesloten met YOUR | physical coach. De aard van deze overeenkomst is dat u YOUR | physical coach inhuurt voor het geven van lifestyle coaching, fysieke training, voedingsadvies en het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden hiervan.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

2.1 Het is bij u bekent dat u deel neemt aan een programma met inspannende fysieke activiteiten, met alle aspecten die daar bij behoren.

Alle materialen en apparatuur die u aangeboden of aanbevolen krijgt en waarmee u gaat werken is eigendom en gecontroleerd door YOUR | physical coach.

2.2 U bevestigt dan ook dat u in  goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties die deelname aan dit programma zou beperken.

2.3 Komt u op aanraden van een medisch specialist of bent u van mening dat u wel bij YOUR | physical coach deel kan nemen aan het programma dan bent u bewust dat dit geheel op eigen risico is.

2.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van YOUR | physical coach van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Dit advies kunt u bv inwinnen bij uw huisarts.

2.5 Met het oog op uw deelnamen bij YOUR | physical coach ontheft u hierbij YOUR | physical coach, van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het trainingsprogramma of elk gebruik van het apparatuur of trainingsmateriaal, protocollen en installaties.

2.6 Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het trainingsprogramma en u ontheft hierbij YOUR | physical coach en haar trainers van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door welke vorm van letsel dan ook.

Ongeacht de manier waarop dit letsel tot stand is gekomen of veroorzaakt is tijdens of na het deelnemen aan het programma.

Artikel 3 Prijzen, betalingen

3.1 U bent ermee bekent dat de inhuur overeenkomst met YOUR | physical coach niet overdraag of toewijsbaar is. Dat u in het begin een commitment aan gaat voor 3 maanden en daarna per maand opzegbaar is. In het geval van de small Group trainingen heeft u binnen de 4 weken de mogelijkheid de gemiste sessie in te halen, mits dit tijdig is aangegeven lees punt 4.1.

3.2 U erkent dat er vooruit betaling is vereist voor het blokken van sessies van de eigenlijke training.

3.3 De betaling kan worden voldaan dmv een factuur, contant en of automatische incasso. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd, automatische incasso worden elke 4 weken geïncasseerd.

3.4 U begrijpt dat deze overeenkomst en voorwaarden die het bevat, geldt voor deze aankoop van sessie en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.

U begrijpt dat YOUR | physical coach het recht en bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

3.5 YOUR | physical coach bepaald het bedrag van haar diensten en zal deze kosten elk jaar opnieuw indexeren.

Artikel 4. Annuleringen of te laat komen

4.1 U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat de annulering 24 uur vooraf moet worden gemeld. annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoon nummer van de trainer waarbij u de afspraak heeft (de voice mail zal de datum/tijd registreren) of per e-mail gericht aan uw trainer.

U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor de gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal trainings afspraken bij te wonen zoals gepland.

4.2 U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

4.3 U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training in rekening zal worden gebracht. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

4.4 In zeer uitzonderlijke gevallen zoals blessures, langdurige ziekte, of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling van het management van YOUR | physical coach, is het mogelijk om de trainingen te “bevriezen”. In alle gevallen van “bevriezen” moet een schriftelijke verklaring worden ingediend middel door bewijs van bevoegd arts.

Artikel 5. Gedrag

5.1 Alle members van YOUR | physical coach gedragen zich ten alle tijden volgen de normen en waarden die YOUR | physical coach stelt. Deze zijn terug te vinden op deze algemene voorwaarden en via de trainers van YOUR | physical coach.

5.2 Eventuele beschadigingen aan eigendommen van YOUR | physical coach opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig te worden vergoed door de member.

Artikel 6. Overige zaken

6.1 Neemt u buiten Personal Training en of Small Group Training nog andere diensten af bij YOUR | physical coach bv Voedingsadvies en of voedingsschema’s , Mylogenics behandelingen en of supplementen of anders dient u daar apart voor te betalen.

6.2 YOUR | physical coach behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er en gebreke stelling is vereist (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

6.3 Bij overmacht van een trainer van YOUR | physical coach wordt er een nieuwe afspraak gemaakt in overleg met de klant.

6.4 Een klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn / haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

6.5 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen te dragen en schone kleding te dragen.